Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!

Archlinux – konfiguracja i zarządzanie

Bridge Linux to po prostu wstępnie skonfigurowany, ładnie przystrojony motywami graficznymi Archlinux, który w wersji ze środowiskiem XFCE zawiera rozsądny wybór domyślnie zainstalowanego oprogramowania. Skoro tak, to wszystkie poniższe uwagi odnoszą się zarówno do Bridge'a, jak i samodzielnie zainstalowanego od podstaw Archlinuksa (od tej pory w skrócie: Archa).

Pliki konfiguracyjne

W linuksie miłe jest to, że wszystkie ustawienia, czy systemowe, czy aplikacji użytkownika, przechowywane są w plikach tekstowych o prostej składni, które łatwo zmieniać a także archiwizować i odtwarzać. Oczywiście do wielu rzeczy napisano graficzne interfejsy, za pomocą których można ustawienia wyklikać, sądzę jednak, że bezpośrednia edycja jest szybsza i daje większą wiedzę i kontrolę nad systemem. W środowisku graficznym edycja plików odbywa się w terminalu (np. XFCE Terminal lub Terminator w Bridge'u), w ktrórym z kolei używamy np. edytora nano.

Ustawienia podstawowe

 • /etc/hostname – przechowuje nazwę komputera.
   
 • /etc/hosts – służy do mapowania adresów IP na nazwy domenowe, minimalna zawartość:
  #<ip-address> <hostname.domain.org> <hostname>
  127.0.0.1 localhost.localdomain localhost nazwa_komputera
  ::1    localhost.localdomain localhost nazwa_komputera
  
 • /etc/mkinitcpio.conf – ustawienie mikrojądra ładowanego do pamięci RAM na początku procesu urachamiania, tu można opcjonalnie dopisać wykorzystywany sterownik karty graficznej, np. dla wbudowanych kart Intela: MODULES="i915". Jeżeli podcza aktualizacji instalowana jest nowa wersja tego pliku (z rozszerzeniem .pacnew), należy nadpisać starą wersję dostosowując ją w miarę potrzeby zgodnie z sugestiami wyświetlanymi podczas aktualizacji (można też sprawdzić w logach pacmana).

Ustawienia konsoli i czasu

 • /etc/locale.conf – tu ustawiamy język konsoli, czyli: LANG=pl_PL.UTF-8.
   
 • /etc/locale.gen - plik zawiera wszystkie dostępne lokalizacje systemu, odkomentowane powinny być wpisy: en_US.UTF-8 i pl_PL.UTF-8; sudo locale-conf – generuje aktualne tłumaczenia. Ewentualne nowe wersje tego pliku z rozszerzeniem .pacnew można usuwa.
   
 • /etc/environment – ustawienia globalne systemu, można tu dopisać: LANG=pl_PL.utf8.
   
 • /etc/vconsole.conf – ustawienia klawiatury i czcionki w konsoli; przykładowa zawartość:
      KEYMAP=pl
  	FONT=Lat2-Terminus16
  	FONT_MAP=
  
  – można używać ekwiwalentnych poleceń: loadkeys pl – do testowania układu klawiatury, setfont Lat2-Terminus16 – do testowania czcionki.
   
 • /etc/localtime – to dowiązanie do właściwej strefy czasowej utworzone dla Polski poleceniem: ln -s /user/share/zoneinfo/Europe/Warsaw /etc/localtime.
   
 • /etc/adjtime – plik przechowujący ustawienia zegara maszyny (hardwareclock) generowany automatycznie, zalecane jest ustawienie go na UTC (Coordinated Universal Time). sudo hwclock --set --date="2013-04-04 14:04:01" lub sudo timedatectl set-time "2013-04-04 14:04:01"– ustawienie daty i czasu; sudo hwclock --systohc --utc lub sudo timedatectl set-local-rtc 0 – ustawienie zegara na format UTC, sudo timedatectl status – informacje nt ustawień zegara.

Powyższe ustawienia dotyczą trybu konsoli dostępnego poza środowiskiem graficznym. Po poprawnym skofigurowaniu powyższych ustawień w zasadzie nie ma potrzeby do nich wracać poza kontrolą czasu.

Logi systemowe i usługi

Archlinux zaczął niedawno używać nowego mechanizmu startowego, jak i monitorującego pracę systemu o nazwie systemd. W związku z tym tradycyjne polecenia trochę się zmieniły.

 • sudo journalctl [-n100, -f] – wyświetla log systemowy [ostatnie 100 wpisów, śledzenie na bieżąco]
 • sudo systemctl – lista usług systemowych
 • sudo systemctl status usługa – stan działania danej usługi
 • sudo systemctl start/stop/restart usługa – uruchomienie/zatrzymanie/restart usługi
 • sudo systemctl enable/disable usługa.service – włączenie/wyłączenie automatycznego uruchamiania usługi podczas startu systemu

cdn.