Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!

Bridge Linux – skrypt konfiguracyjny

Po zalogowaniu się do świeżo zainstalowanego systemu uruchamia się prosty skrypt, przygotowany przez twórcę Bridge'a, pozwalający zaktualizować system i doinstalować potrzebne oprogramowanie:

Skrypt konfiguracyjny Bridge Linux

Jeżeli zgodzimy się na kontynuację, w następnym kroku skrypt zaproponuje:

  1. sudo reflector -a 10 -f 5 --save /etc/pacman.d/mirrorlist – utworzenie listy najszybszych mirrorów i zapisanie ich w domyślnym pliku. Można się zgodzić, ale wygenerowane repozytoria warto zweryfikować, ponieważ nie zawsze najszybciej odpowiadający serwer ma najświeższe dane. Lista sprawdzonyc repozytoriów znajduje się tu
  2. sudo pacman -Syy – odświeżenie baz danych pakietów zdefinowanych w /etc/pacman.conf, czyli domyślnie: core, extra i community. Warto się zgodzić.
  3. sudo haveged -w 1024 && sudo pacman-key --init && sudo pacman --populate archlinux && sudo pkill haveged – uruchomienie generatora liczb (pseudo)losowych, zainicjowanie bazy kluczy i zaimportowanie domyślnych kluczy wykorzystywanych do podpisywania pakietów archa. Warto się zgodzić.
  4. sudo pacman -Syu – zaktualizowanie systemu. Warto się zgodzić, ale procedurę aktualizacji należy później powtórzyć (zob. tu).
  5. zainstalowanie obsługi drukowania – jeżeli mamy podłączoną do komputera drukarkę, akceptujemy.
  6. zainstalowanie firmware'u do wykrytych urządzeń (zazwyczaj kart wifi) – warto się zgodzić.
  7. zainstalowanie obsługi bluetooth – godzimy się tylko wtedy, kiedy nasz sprzęt obsługuje bluetooth.
  8. instalację środowiska uruchomieniowego Java w wersji Oracle'a – można pominąć, aby zainstalować wolną implementację (zob. niżej)
  9. instalację pakietu biurowego LibreOffice – można pominąć, aby doinstalować samemu potrzebne opcje (zob. niżej)

Zrzuty wstępnej konfiguracji Bridge Linuxa można obejrzeć w galerii. W dowolnym momencie (chyba że trwa proces rozpakowywania i instalowania aktualizacji) działanie skryptu można przerwać, a czynności opisane wyżej wykonać później samemu. Przede wszystkim dobrze jest jednak poznać kilka podstawowych plików konfiguracyjnych i poleceń pozwalających zarządzać systemem. Dlatego proponujemy lekturę tekstu nt. konfiguracji i zarządzania Archlinuksem czy Bridgem.

Beidge jako stacja robocza w szkole

Domyślne oprogramowanie zawarte w Bridge'u dla potrzeb stacji roboczej w szkole wymaga doinstalowania kilku aplikacji. Poniższe polecenia wydajemy po przeprowadzeniu wcześniej pełnej aktualizacji systemu.

Instalacja LibreOffice

sudo pacman -S liberoffice libreoffice-pl mythes mythes-pl hunspell hunspell-pl hyphen hyphen-pl – instalacja pakietu biurowego wraz z polskimi słownikami, po wydaniu tego polecenia, wybieramy składniki pakietu do zainstalowania oraz lokalizację interfejsu (zob. zrzuty).

Wybór pakietów Libre Office'a

Wybór języka interfejsu

Instalacja obsługi multimediów

sudo pacman -S gpicview evince vlc gstreamer0.10-plugins – instalacja kolejno szybkiej przeglądarki graficznej, czytnika pdf, programu Video Lan Player do odtwarzania wszelkeigo rodzaju multimediów oraz kodeków. Po wydaniu polecenia naciskamy Enter, aby zainstalować wszystkie biblioteki gstreamer.

Sieć i programowanie

sudo pacman -S jre7-openjdk icedtea-web-java7 flashplugin gvfs-smb geany – instalacja kolejno otwartej implementacji Javy, wtyczki Javy do przeglądarek, obsługi Adobe Flash, protokołu przeglądania otoczenia sieciowego oraz świetnego edytora programistycznego.