Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!

Funkcje – proste ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Napisz program, który:

  1. Deklaruje i inicjuje zmienne: staz = 1  oraz zarobek = 1000,
  2. Pyta się o przewidywany okres pracy w latach i zapisuje go do zmiennej lata,
  3. Wywołuje funkcje drukuj() i awans() określoną w zmiennej lata ilość razy.

Opis działania programu:

  • Funkcja drukuj() wyświetla na ekranie komunikat w postaci: "Pracujesz staz lat i zarabiasz zarobek.", przy czym zamiast staz i zarobek wyświetlają się wartości zmiennych o tych nazwach.
  • Funkcja awans() zwiększa wartość zmiennej staz o 1, a zmiennej zarobek o 10%
  • Wynikiem działania programu jest infromacja o wysokości zarobków pracownika po podanym okresie stażu.

Ćwiczenia 2

Napisz program, który:

Pobiera od użytkownika maksymalnie 20 ocen, sprawdza poprawność wprowadzonych danych, ale nie wymaga wprowadzenia wszystkich 20 ocen. Dla uproszczenia przyjmujemy, że poprawne oceny to: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Następnie program liczy ilość poszczególnych ocen, ich średnią arytmetyczną oraz medianę. Działania te powinny zostać zaimplementowane jako osobne funkcje. Wynikiem działania programu jest podsumowanie wyświetlone na ekranie zawierające wszystkie wymienione informacje.