Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!

Instalacja LibreOffice'a w systemie Debian Wheezy

Opisane tutaj procedury pozwalają zainstalować (później aktualizować) najnowszą wersję pakietu biurowego LibreOffice w systemie Debian Wheezy oraz dystrybucjach, które na nim się opierają: SnowLinux czy CrunchBang. Niestety, obydwie wspomniane dystrybucje nie są rozwijane! Wersją domyślną w tych systemach jest 3.5.4 i jeżeli ją zainstalowaliśmy, należy przed upgradem ją usunąć, wydając polecenie w terminalu: sudo apt-get purge libreoffice*.

Repozytoria backports

Pierwsza możliwość, relatywnie prostsza, to wykorzystanie repozytorium backports, do którego trafiają wersje oprogramowania dostępne w wersji testowej, ale przystosowane do uruchomienia w wersji stabilnej. Do pliku /etc/apt/sources.list dodajemy więc poniższą linię:

  deb http://ftp.pl.debian.org/debian wheezy-backports main contrib non-free

– a następnie jako użytkownik z uprawnieniami roota (lub przez sudo) aktualizujemy listę dostępnych pakietów i instalujemy pakiet biurowy:

  apt-get update
  apt-get install -t wheezy-backports libreoffice libreoffice-l10n-pl libreoffice-help-pl libreoffice-gnome libreoffice-style-sifr mythes-pl hyphen-pl --yes --force-yes

Instalacja z archiwów

Ze strony http://pl.libreoffice.org/pobieranie/ pobieramy ostatnią wersję LibreOffice, czyli trzy archiwa .deb zawierające główny instalator, tłumaczenia interfejsu i pomoc. Umieszczamy je w osobnym katalogu, np. ~/tmp. Następnie wykoujemy polecenia:

 tar xvf LibreOffice_4.4.0_Linux_x86_deb.tar.gz
 tar xvf LibreOffice_4.4.0_Linux_x86_deb_langpack_pl.tar.gz
 tar xvf LibreOffice_4.4.0_Linux_x86_deb_helppack_pl.tar.gz
 dpkg -i LibreOffice_4.4.0.3_Linux_x86_deb/DEBS/*.deb
 dpkg -i LibreOffice_4.4.0.3_Linux_x86_deb/DEBS/desktop-integration/*.deb
 dpkg -i LibreOffice_4.4.0.3_Linux_x86_deb_langpack_pl/DEBS/*.deb
 dpkg -i LibreOffice_4.4.0.3_Linux_x86_deb_helppack_pl/DEBS/*.deb

Oczywiście numery wersji (np. 4.4.0) trzeba dostosować, podobnie podwersję (np. 4.4.0.3), którą najłatwiej sprawdzić otwierając któreś z archiwum w dowolnym menedżerze.To wszystko, katalog tmp można opróżnić, zainstalowane pliki trafią do katalogu /opt/libreoffice4.4 (numer końcwoy zależy od wersji).

W środowisku XFCE4 odpowiednie wpisy pojawią się w menu w kategorii Biuro.

W Openboksie (wykorzystywanym domyślnie przez CrunchBanga), trzeba kilka rzeczy zmienić:

 1. Tworzymy dowiązanie: ln -s /usr/bin/libreoffice4.4 /usr/bin/libreoffice
 2. W pliku .config/openbox/menu.xml np. po poleceniu uruchamiającym menedżer plików (thunar) dopisujemy:
      <item label="LibreOffice">
  	    <action name="Execute">
  		    <command>
  			    libreoffice
   		    </command>
  	    </action>
      </item>
  
 3. CB do uruchamiania poszczególnych składników Libry z menu "Biuro/LibreOffice" wykorzystuje skrypty z katalogu /usr/bin: lowriter, localc, lodraw, loimpress, lodraw i lobase. Trzeba zadbać, aby linia cmd=/opt/libreoffice4.4/program/soffice w tych plikach zawierała poprawny katalog, czyli w naszym przypadku libreoffice4.4.

Wszystkie powyższe czynności wykona prosty skrypt. Pobierz go, rozpakuj i wgraj do katalogu z pobranymi wcześniej archiwami .deb.tar.gz pakietu. Otwórz skrypt loffice.sh w dowolnym edytorze (np. geany albo nano w terminalu) i ustaw zmienne VER oraz SVER zgodnie z wersją instalowanego pakietu. Jeżeli NIE używasz CrunchBanga, zakomentuj/usuń wskazany kod ze skryptu lub wskazne pliki. Na koniec wykonaj polecenia w terminalu:

  cd ~/tmp
  chmod a+x ./loffice.sh
  sudo ./loffice.sh

Jak widać, skrypt musisz uruchomić z uprawnieniami roota. Działanie skryptu polega na rozpakowaniu archiwów deb, zainstalowaniu zawartych w nich pakietów i opcjonalnie zaktualizowaniu skryptów uruchamiających aplikacje pakietu w CrunchBangu.

Jeżeli pojawi się nowa wersja Libry, wystarczy ściągnąć archiwa .deb, ustawić zmienne w skrypcie i ponownie go uruchomić. Uważać trzeba tylko wtedy, kiedy zmieni się podwersja, np. 4.4 na 4.5. Wtedy dodatkowo wersję 4.4 trzeba odinstalować, wpisując jej nazwę w skrypcie, oraz w przypadku CrunchBanga zaktualizować pliki opisywane wyżej w punkcie 3.