Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!

Sieci komputerowe

"Sieci komputerowe" to zwięzłe, ale wystarczająco szczegółowe wprowadzenie w zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem sieci. Jeżeli nie wiesz, jak konstruowane są sieci, ten serwis jest dla Ciebie. Jeżeli nie wiesz, jak działają sieci, ten serwis również jest dla Ciebie. Jeżeli nie rozumiesz protokołów sieciowych, informacje na naszych stronach są dla Ciebie. Jeżeli chciałbyś zostać administratorem sieci, od tego serwisu musisz zacząć... :-)

W redagowaniu materiału przyjęto następujące konwencje:

  • Wykład podzielony został na szereg zgadnień uporządkowanych według logicznego modelu TCP/IP prezentującego funkcjonowanie sieci komputerowych.
  • Niektóre działy zawierają w większości wypadków podrozdziały prezentujące kolejne zagadnienia związane z prezentowaną warstwą modelu.
  • Przykładowe fragmenty poleceń użytkownika mają odrębne formatowanie, mianowicie:
    przykładowe polecenie
    Znak > oznacza polecenia dla systemów Windows, natomiast znak # oznacza polecenia linuksowe. Znak $ oznacza polecenia wpisywane na koncie administratora (roota). Po poleceniach, poprzedzone myślnikiem lub zawarte w nawiasach kwadratowych, znajdują się komentarze objaśniejace ich działanie.