Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!

Sublime Text 3

Zob.: instalacja i konfiguracja Sublime Text 3

Różne

 1. Uruchamianie interpretera pythona SublimeREPL za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+SHIFT+R:

Wybieramy Preferences/Key Bindings - User i wklejamy:

	{ "keys": ["ctrl+shift+r"], "command": "repl_open",
         "caption": "Python - RUN current file",
         "id": "repl_python_run",
         "mnemonic": "d",
         "args": {
          "type": "subprocess",
          "encoding": "utf8",
          "cmd": ["python", "-u", "$file_basename"],
          "cwd": "$file_path",
          "syntax": "Packages/Python/Python.tmLanguage",
          "external_id": "python",
          "extend_env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"}
          }
	}

Zapisujemy.