Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!

Rozruchowy klucz USB

Pobrany obraz dowolnej dystrybucji Linuksa można wypalić na płycie DVD lub wgrać na pendrive'a.

Windows

W środowisku Windows można użyć narzędzia Universal Usb Installer i w przypadku Ubuntu postępować wg instrukcji przygotowanej przez jego twórców. Omawiane narzędzie obsługuje bez problemu również inne dystrybucje. Można również użyć programu Rufus.

Linux

W linuksie utworzenie bootowalnego pendrive'a jest równie proste. Można skorzystać z programu, np. UNetbootin, co czasami zalecane jest przez autorów dystrybucji, np. Parted Magic, ale jeszcze lepiej użyć systemowego polecenia dd, ponieważ w zasadzie wszystkie nowoczesne dystrybucje przygotowane są do bezpośredniego wgrania na klucz USB. Po włożeniu klucza trzeba jednak odmontować zamontowane zazwyczaj automatycznie partycje. Można to zrobić za pomocą polecenia "Odmontuj" z menu podręcznego partycji w menedżerze plików lub na pulpicie albo przy użyciu polecenia umount /dev/sdb1. Dlaczego sdb1? Jeżeli mamy w komputerze dysk twardy, z którego uruchomiony został system, to będzie on oznaczony jako /dev/sda, kazdy kolejny dysk, w tym napędy USB, będą oanczane kolejnymi literami, czyli np. /dev/sdb itd. Nazwy zamontowanych partycji i napędów zobaczymy po wydaniu polecenia mount. Na końcu wyświetlonej listy widoczne będą zamontowane napędy USB.

Po ustaleniu oznaczenia napędu USB, na który chcemy wgrać obraz iso, wydajemy komendę z uprawnieniami administratora:

sudo dd if=Pobrane/ubuntu-12.04.2-server-amd64 of=/dev/sdb bs=1M; sync

Po if= podajemy ścieżkę do obrazu, po of= nazwę napędu.

Kopiowanie rozruchowego klucza USB

Jeżeli dysponujemy już bootowalnym kluczem USB, z którego możemy uruchomić jakiś system, możemy go łatwo powielić. Jeżeli dysponujemy jakimś systemem Linux zainstalowanym na dysku twardym, uruchamiamy go i podlączamy do niego 1) klucz źródłowy oraz 2) klucz docelowy. Pierwszy zostanie oznaczony jako /dev/sdb, drugi jako /dev/sdc (przy założeniu że mamy w komputerze 1 dysk twardy), ale oczywiście sprawdzamy to poleceniem mount. Później wydajemy polecenie, które przenosi zawartość pierwszego klucza USB na drugi:

sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=1M; sync

Powyższe polecenie zadziała również, jeżeli uruchomimy komputer z klucza bootowalnego, czyli źródłowego.

Unetbootin

Użycie programu Unetbootin w Linuksie czy Windowsie jest bardzo proste. Po uruchomieniu (na prawach administratora) należy wskazać pobrany wcześniej plik iso dystrybucji oraz partycję klucza USB:

Unetbootin - tworzenie rozruchowego klucza USB

Druga możliwość to wybranie dystrybucji, która zostanie pobrana przez program, z rozwijalnej listy:

Unetbootin - tworzenie rozruchowego klucza USB

Przygotowany klucz USB wkładamy do portu, uruchamiamy maszynę, naciskając podczas startu klawisz, np. F12 lub F10 (może być inny) pozwalający wybrać napęd startowy i z listy wybieramy albo nazwę wykrytego pendrive'a, albo częściej ogólną pozycję typu USB-HDD. W starszych maszynach trzeba niekiedy wejść do BIOS-u,  ręcznie ustawić wykryty napęd USB jako pierwszy na liście startowej, zapisać zmiany i ponownie uruchomić komputer. Jeszcze starsze maszyny bootowania z klucza USB mogą nie obsłużyć w ogóle.